Botia cebra

Género
Botia
Especie
striata
Orden
Cypriniformes
Familia
Botiidae
Origen
Asia
Referencia
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Botia_striata